2021

april
9. April um 17 Uhr
17. April um 20 Uhr
18. April um 19 Uhr
CONFETTIMAN
Das Leben ein Fest
Performance-Video
im Netz
https://bewegtebilder.de/#/stream/52421452-90d8-44c4-ab76-4587de4d0280
 
mai
juni
 12  STADTGESTALTEN Festivaleröffnung I TAT Rottenburg
juli
august 
13  UA AUF DEN SCHWINGEN DES FEUERS I Eppingen
 
september
oktober
november 
PACT THEATERFESTIVAL
dezember
 
 
 
 
 

m i c h a e l  m i e n s o p u s t   MMiensopust@yahoo.de   +49 163 6006042